Etichete

Cum te branşezi/ racordezi la reţeaua publică de apă-canal din Cluj, fără nervi şi stres

Cum te bransezi racordezi la reteaua publica de apa-canal din Cluj

Cum te branşezi/ racordezi la reţeaua publică de apă-canal din Cluj fără nervi şi stres? După 15 ani de experienţă în domeniu, cunoaştem toate dedesubturile acestei Operaţiuni Speciale. Ţi le prezentăm aici, pentru ca tu să ieşi calm, zâmbitor şi triumfător din odiseea apă-canal, acest proces mai mult cu mapa, mai puţin cu sapa.

Branşarea şi racordarea la reţeaua publică de apă-canal din Cluj poate părea o misiune imposibilă. Cine a zgâriat suprafaţa internetului pentru a-şi face o idee despre cele necesare, mai că s-a lăsat păgubaş, rătăcit pe drumurile dintre Compania de Apa, Primarie şi alte entităţi esenţiale, copleşit de cereri, avize, certificate, adeverinţe, planuri şi extrase.

Şi tu te simţi intimidat de acest proces? Nu e cazul să intri în panică. Avem veşti bune pentru tine: suntem aici pentru a te ajuta să vezi luminiţa de la capătul…conductei.

De mai bine de 15 ani, gestionăm de la A la Z proiecte de branşare/ racordare la reţeaua publică de apă-canal din Cluj, inclusiv obţinerea tuturor actelor necesare şi întocmirea dosarelor.

Am dus la bun sfârşit sute de proiecte mari şi mici, pentru persoane fizice şi juridice. Procesul de branşare/ racordare la reţeaua publică de apă-canal din Cluj nu mai are niciun secret pentru noi.

Iar apropos de secrete, cel dintâi pe care l-am aflat, pe pielea noastră, este că planificarea pe paşi este esenţială pentru a a-ţi branşa/ racorda locuinţa sau firma la reţeaua publică, fără să bâjbâi, stresat şi nervos, prin hăţişul birocratic. Paşii nu sunt mulţi, doar 6. Mari şi laţi, dar surmontabili. Ţi-i împărtăşim în cele ce urmează.

Cum te branşezi/ racordezi la reţeaua publică de apă-canal din Cluj, ediţie în 6 paşi. Fără nervi şi stres, doar cu o bună etapizare şi organizare a întregului proces.

 

PASUL 1. Obţinere aviz de principiu.

Pentru a obţine acest aviz de la Compania de Apă Someş (CAS), este necesar să întocmeşti, desigur, un dosar. Iată ce trebuie să conţină, conform siteului companiei:

 • Cerere, după acest model
 • Act de identitate proprietar (copie)
 • Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie)
 • Adeverință eliberată de Primărie – pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală
 • Certificat de urbanism pentru imobilele construcții noi
 • Plan de încadrare în zonă scara 1:5000
 • Plan de situaţie, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului
 • În cazul imobilelor cu mai mult de 4 apartamente și pentru debit hidranți, breviar de calcul pentru aprobarea debitelor pentru stingerea incendiilor însușit de proiectant conform SR 1343-1/2006.
 • În cazul solicitărilor de realizare de branșamente noi, se vor monta următoarele categorii de contoare:
  1. Contoare elctronice DN 20 mm pentru branșamente în Cluj-Napoca;
  2. Contoare elctronice DN 15 mm pentru branșamente în localitățile: Florești, Apahida, Baciu;
  3. Contoare mecanice DN 15 mm pentru branșamente la consumatorii casnici de pe raza localităților rurale altele decât cele menționate la punctul 2.
 • Pentru agenţi economici şi instituţii publice, în plus, certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului
 • Pentru Asociaţii de Proprietari, în plus, hotărârea judecătorească de constituire în asociaţie de proprietari/ locatari.

Dosarul se depune la sediul central al CAS, serviciul Dezvolatare – Avizare, unde programul cu publicul este de luni până vineri, de la 8 la 11. Vestea bună este că se poate depune şi online, prin aplicaţia myCAS.

Din experienţa noastră, un aviz de principiu este emis în termen de 20 – 30 zile.

PASUL 2. Obţinere certificat de urbanism.

Doar în cazul construcţiilor noi, intră în scenă Primăria Cluj-Napoca, mai precis Departamentul de Urbanism. De aici vei obţine certificatul de urbanism, dar nu oricum, ci pe baza a încă unui dosar. Acesta trebuie să includă:

 • Cerere tip (vezi aici modelul)
 • Aviz de principiu de la CAS
 • Dovadă achitare taxă legală (în original)
 • Plan cadastral
 • Extras de carte funciară, actualizat la zi

Dosarul se depune fizic, în dublu exemplar, la Registratură – AICI găseşti adresa, telefon, email, program de lucru cu publicul. De asemenea, îl poţi depune online, AICI.

 

PASUL 3. Realizare proiect şi obţinere aviz tehnic de branşare/ racordare

După primirea avizului pozitiv de principiu pentru execuţia unui branşament/ racord şi a certificatului de urbanism, este necesară întocmirea unui proiect de construcţie a branşamentului/ racordului în vederea emiterii avizului tehnic de la CAS. Pentru asta, va trebui, nu o să îţi vină să crezi, să întocmeşti un nou dosar.

Pentru întocmire dosarului, este necesar să apelezi la un proiectant specializat, care să întocmească breviarul de calcul şi planurile necesare. Conform siteului CAS, la acest dosar este necesară depunerea următoarelor documente:

 • Cerere
 • Copie carte identitate
 • Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul)
 • Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie
 • Plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo
 • Plan de încadrare în zonă scara 1:1000 (copie – unde este cazul)
 • Breviar de calcul
 • Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul)
 • Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi certificatul de înmatriculare

Dosarul se depune la acelasi serviciu de Dezvolatare – Avizare al CAS sau online, prin myCAS. Dacă nu mai vrei să ai de-a face cu încă un furnizor de servicii – proiectantul – şi să eviţi încă un drum la CAS, poţi lăsa totul în seama firmei de instalaţii. Noi lucrăm cu proiectanţi cu experienţă, care întocmesc dosarele şi merg cu ele la CAS pentru verificare şi aprobare.

Avizul tehnic se emite în termen de 20 – 30 zile.

 

PASUL 4. Încheiere contract de execuţie şi execuţie lucrare

Ai obţinut încă o victorie, ai avizul tehnic de branşare/ racordare. Mergem mai departe? Hai că poţi, mai avem puţin.

Dacă nu ai făcut-o deja, pentru a-ţi lua de pe cap birocraţia de la paşii 1 – 3, acum e momentul să contactezi o firmă specializată în lucrări de branşare/ racordare la reţeaua apă-canal. Îi prezinţi proiectul tău, primeşti preţul pentru execuţia lucrării şi stabiliţi împreună data de începere a lucrarii.

Ceea ce înseamnă că putem trece, în sfârşit, la partea distractivă a proiectului, cea în care echipele de instalatori profesionişti îşi fac treaba. Punem, aşadar, mapa deoparte, şi luăm sapa pentru a executa efectiv lucrările.

IMPORTANT!

În cazul în care lucrările de branşare/ racordare la reţeaua de apă-canal se efectuează pe un drum asfaltat ori pietruit, este necesară obţinerea altor două autorizaţii respectiv Autorizaţia de spargere, de la Primărie, şi Autorizaţia de semnalizare rutieră, de la Poliţie.

Cu acestea se adaugă încă două dosare, pe care poţi alege să le întocmeşti şi depui personal, sau, varianta fără bătăi de cap, îi încredinţezi această sarcină firmei de instalaţii – atenţie, însă, nu toate firmele preiau şi acest tip de sarcini, asigură-te înainte să închei contractul.

legaturi ape pluviale

Despre unul dintre proiectele Carpat Instal  care a necesitat aceste două autorizaţii suplimentare şi pe care l-am gestionat în totalitate am scris în acest articol.

Execuţia efectivă a branşamentului de apă şi a racordului de canal nu necesită un timp îndelungat de lucru, în special dacă echipele de instalatori au experienţă în astfel de proiecte şi dispun de utilaje moderne care ajută la eficientizarea lucrărilor.

Lucrările sunt finalizate în momentul în care zona în care s-a săpat este refăcută, sarcină care ţine tot de firma de instalaţii.

PASUL 5. Recepție lucrare.

Mingea rămâne în terenul firmei care a executat lucrarea şi care trebuie să întocmească acum documentaţia de recepţie.

Aceasta cuprinde documentaţia tehnică a lucrării, autorizaţia de construcţie, cartea construcţiei, ridicările topografice de la căminele de apă şi canal, dovada plăţii taxei de recepţie precum şi o cerere tip către CAS, prin care îi invităm respectuos să vină să recepţioneze lucrarea. Toate cele enumerate în propoziţia anterioară compun, bineînţeles, un dosar care trebuie depus la Registratura CAS.

În termen de 2 – 3 săptămâni de la depunere, CAS vor contacta fie beneficiarul lucrării, fie firma executantă, cum ne-o fi norocul, şi propun o dată la care un reprezentant de la Departamentul Tehnic al instituţiei să vină să recepţioneze şi să pună în funcţiune lucrarea.

În cadrul recepţiei se verifică veridicitatea informaţiilor şi se întocmeşte un proces verbal de recepţie. Acesta este penultimul pas înainte de grandiosul pas final, cel cu numărul 6…

 

PASUL 6. Încheiere contract de furnizare servicii apa-canal.

Ai ajuns până aici? FELICITĂRI, ce a fost mai greu a trecut! Ultimul pas este încheierea contractului cu Compania de Apă Someş, pentru care ştii deja ce urmează. Exact, ai de întocmit un ultim glorios dosar, care trebuie să includă copii ale următoarelor acte:

Pentru persoane fizice:

 • Act de identitate proprietar
 • Act de deținere a spațiului
 • Proces verbal de recepție
 • Certificat de nomenclatură stradală și număr de imobil (dacă este cazul)

Pentru persoane juridice și asociații de proprietari:

 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului
 • Certificat de înregistrare fiscală
 • Hotărâre judecătorească de constituire în asociație de proprietari (după caz)
 • Număr cont bancar în format IBAN
 • Act de deținere a spațiului
 • Proces verbal de recepție
 • Act identitate reprezentant legal
 • Împuternicire scrisă din partea reprezentantului legal al firmei pentru încheierea contractului de furnizare/prestare servicii apă-canal (dacă este cazul)
 • Certificat de nomenclatură stradală și număr de imobil (dacă este cazul)

                                                                                                                                                                         sursa info

Dupa încheierea contractului, cineva de la Compania de Apă va monta apometrul, al cărui rol este să contorizeze consumul de apă. Acum că eşti fericitul posesor al unor robinete funcţionale, poate te interesează sfaturile noastre despre cum sa faci economie la apă.

Iată-ne ajunşi la final! Acum ştii cum te branşezi/ racordezi la reţeaua publică de apă-canal fără nervi şi stres, fiind foarte bine organizat şi urmând cei 6 paşi ai acestui plan concret. Reţine că putem gestiona întreg proiectul pentru tine, de la pasul 1 până la pasul 6. Contactează-ne acum şi hai să vorbim despre proiectul tău!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

© 2022 Carpat Instal. Toate drepturile rezervate.

Cere oferta pentru proiectul tau